Stezka opět průchozí

Pod Malým Ratmírovem je opět stezka průchozí. Na okolní krajině se bohužel těžba po kůrovcové kalamitě podepsala...

Neprůchodnost stezky!!!

Pozor, v úseku mezi Dvorečkem a Malým Ratmírovem je naučná stezka stále neprůchodná! Bohužel, ze strany Dvorečka není neprůchodnost vyznačena.

Omezená průchodnost naučné stezky!!!

V současné době je stezka mezi Malým Ratmírovem a Dvorečkem z důvodu těžby dřeva neprůchodná, je zde zákaz vstupu. V dalších úsecích je stezka průchozí, občas je třeba tradičně počítat s blátem. Pro ilustraci přikládáme aktuální fotografie z 12. 2. 2022. Těžba na...

Stromy na stezce

S ohledem na větrné počasí je třeba počítat s popadanými stromy na stezce. Na konci února vypadala stezka mezi Jindřiší a Blažejovem takto: Polom na ptačí stezce

Brigáda na rybníčku u Otína

V sobotu 5. března jsme se vypravili na společnou brigádu. Sešlo se nás pět členů spolku. Rybníček zarůstá dřevinami, které ho zastiňují. Cílem bylo prořezat a vyčistit břehy tak, aby hladina rybníčka mohla být co nejvíce osluněná a prohřátá. Tak se bude dařit...

Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků – Lokalita „Čtyřicítka“

Cílem projektu je na 14 mokřadních lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití vzácných druhů rostlin a živočichů. Cestou k tomu je soubor opatření, zahrnující zejména údržbu či obnovu bezlesí a zřizování tůní. Organizační zajištění...

Účast v projektu zaměřeném na lesní a mokřadní lokality

Hamerský potok z.s. je partnerem v projektech s názvem "Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků" a "Podpora biodiverzity lesních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků". Projekty by měly probíhat v termínu 1. 6. 2021 - 30. 4....

Rok vážek

Letošní rok vyhlásil Český svaz ochránců přírody jako Rok vážek. ČSOP by při té příležitosti zmapoval vážky na „místech pro přírodu“. Mezi takové místo patří i Jindřišské údolí v úseku zhruba mezi Jindřiší a Blažejovem. Pomoci můžete i vy! Pokud při návštěvě...

Změna v programech pro školy

Náš spolek už bohužel nemůže dále zajišťovat programy pro MŠ a první ročníky ZŠ. Do konce června budeme ještě pokračovat v naší nabídce terénních výukových programů pro ZŠ.

V Jindřišském údolí podpořeny životní podmínky plazů

Ve střední části Jindřišského údolí a na místěbývalého mlýna v Jindřiši byla vytvořena opatření na podporu životníchpodmínek plazů, dva hadníky (lihniště pro plazy) a zídka pro sluněníještěrek.Akce byla provedena za podpory programu Ochrana biodiverzity Českéhosvazu...
Omezená průchodnost naučné stezky!!!

Omezená průchodnost naučné stezky!!!

V současné době je stezka mezi Malým Ratmírovem a Dvorečkem z důvodu těžby dřeva neprůchodná, je zde zákaz vstupu. V dalších úsecích je stezka průchozí, občas je třeba tradičně počítat s blátem. Pro ilustraci přikládáme aktuální fotografie z 12. 2. 2022. Těžba na...

Stromy na stezce

Stromy na stezce

S ohledem na větrné počasí je třeba počítat s popadanými stromy na stezce. Na konci února vypadala stezka mezi Jindřiší a Blažejovem takto: Polom na ptačí stezce

Brigáda na rybníčku u Otína

Brigáda na rybníčku u Otína

V sobotu 5. března jsme se vypravili na společnou brigádu. Sešlo se nás pět členů spolku. Rybníček zarůstá dřevinami, které ho zastiňují. Cílem bylo prořezat a vyčistit břehy tak, aby hladina rybníčka mohla být co nejvíce osluněná a prohřátá. Tak se bude dařit...