Co děláme

Péče o významné lokality

Organizujeme a provádíme péči o významné lokality na Jindřichohradecku jednak údržbou zajímavých území stávajících, jednak tvorbou nových příhodných biotopů (tůně pro obojživelníky a bezobratlé živočichy). Organizujeme a provádíme průzkum těchto lokalit.

Pozemkový spolek

Pracujeme také jako pozemkový spolek, to znamená, že vhodné pozemky si pronajímáme, vykupujeme a někdy dokonce i dostáváme darem (za to jsme opravdu hodně vděční).

Ochrana životního prostředí

Spolupracujeme s orgány ochrany životního prostředí, poskytujeme jim údaje z naší činnosti, které mohou přispět k objektivnějšímu rozhodování.

Aktvity v přírodě

Pro školy nebo organizace organizujeme aktivity v přírodě spojené s poskytnutím informací, například na téma Příroda a chráněná území Jindřichohradecka, Význam vody v krajině a další.