Hamerský potok z.s. je partnerem v projektech s názvem „Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků“ a „Podpora biodiverzity lesních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků“.

Projekty by měly probíhat v termínu 1. 6. 2021 – 30. 4. 2024.

Cílem těchto projektů je na 3 lesních a 14 mokřadních lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití některých vzácných druhů rostlin a živočichů. Cestou k tomu jsou především dosadby cílových druhů dřevin a ochrana výsadeb a zmlazení těchto dřevin před okusem, údržba či obnova bezlesí a zřizování tůní.

Více k projektu zde: web ČSOP

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.

www.sfzp.cz/norskefondy; www.norskefondy.cz;  www.eeagrants.org

Konečným příjemcem podpory je ČSOP, Hamerský potok z.s. je jedním z partnerů při zpracování projektu.

Zde jsou fotografie z lokality Čtyřicítka před kosením a pokosené části:

Čtyřicítka před kosením
Čtyřicítka po kosení
Čtyřicítka po kosení
Čtyřicítka

Více o projektech zde: