Pozemkový spolek

Co je pozemkový spolek?

Pozemkové spolky jsou jednou z aktivních forem ochrany přírody, kterou využívají nevládní neziskové organizace. Fungují na principu získávání věcných práv k pozemkům. Náš pozemkový spolek byl v roce 2005 byl akreditován u Národního pozemkového spolku – celostátního koordinátora činnosti pozemkových spolků v ČR. Pozemkový spolek je jedním z našich klíčových programů.

Jakým způsobem získáváme možnost pečovat o pozemky?

  • získáním do vlastnictví nákupem, darem nebo dědictvím,
  • pronájmem (raději na delší dobu nebo s předkupním právem po skončení nájmu),
  • uvalením věcného břemene, což je samozřejmě možné pouze se souhlasem vlastníka,
  • výměnou za získaný restituční nárok,
  • převzetím správy nad pozemkem v majetku někoho jiného s jeho souhlasem.