Cílem projektu je na 14 mokřadních lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití vzácných druhů rostlin a živočichů. Cestou k tomu je soubor opatření, zahrnující zejména údržbu či obnovu bezlesí a zřizování tůní. Organizační zajištění projektu má na starosti Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP.


Hamerský potok z. s. zajišťuje péči o lokalitu Čtyřicítka, v září 2021 proběhl obnovní zásah (sečení křovinořezem, vyhrabání stařiny, odnos), v listopadu 2021 došlo ke stržení drnu těžkou technikou na ploše 500 m2 a k vybudování tří tůní o velikosti 150 m2, 80 m2 a 20 m2; Tiskovou zprávu naleznete zde.

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech. 

Termín realizace: 1. 6. 2021 – 30. 4. 2024

Číslo projektu: 3201200018

Rozpočet projektu: 3 253 438,56 Kč

Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 2 488 880,49 Kč

Výše dotace SFŽP: 439 214,21 Kč

www.sfzp.cz/norskefondy   www.norskefondy.cz       www.eeagrants.org