V Jindřišském údolí jsme nechali vybudovat oplocenku v místě, kde byly pokáceny kůrovcové smrky. Oplocenka má ochránit zejména zmlazení jedle a javorů před okusem zvěří (srnkami).

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech. 

Semenáčky jedlí rašící v oplocence
Nová oplocenka
Nová oplocenka
Semenáček jedle vedle oplocenky poškozený okusem
Oplocenka