Udržujeme ptačí budky

V okolí Jindřichova Hradce je rozmístěno poměrně velké množství ptačích budek. Je to z velké části dílo nedávno zesnulého Oldřicha Kankrlíka. Naší současnou snahou je na jeho aktivity navázat a alespoň udržovat stávající stav. Přitom vítáme jakoukoliv pomocnou ruku, nejen z řad odborné veřejnosti. V této činnosti nám pomáhá i 10. oddíl skautů – Jindřichův Hradec. Ptačí budky lze čistit od podzima přes zimu až do předjaří. Jakmile na jaře zvýší ptáci svou aktivitu, je nutné jim dopřát klid.

V námi sledovaných  a čištěných budkách nejčastěji hnízdili brhlíci a sýkorky (viz fotky výstelky brhlíka a sýkorky). Často je obsazují i sršni (taky foto) a další hmyz, případně i drobní hlodavci.

Některé budky byly poškozené povětrnostními vlivy nebo nezvaným hostem, který projevil zájem o obsah budky. Tím může být třeba strakapoud.

Poškozenou budku je potřeba opravit nebo odstranit. Pokud zůstane poškozená budka na svém místě, je riziko, že bude ptáky obsazena a spadne na zem nebo se rozpadne v průběhu hnízdění. Mezi náhodnými obyvateli, kteří v budkách bydleli, bylo možné najít i docela vzácného kožojeda Megatoma undata.

Fotografie brhlíka  dole je z jara 2008 a ukazuje, že podobná činnost má smysl.