V sobotu 5. března jsme se vypravili na společnou brigádu. Sešlo se nás pět členů spolku. Rybníček zarůstá dřevinami, které ho zastiňují. Cílem bylo prořezat a vyčistit břehy tak, aby hladina rybníčka mohla být co nejvíce osluněná a prohřátá. Tak se bude dařit planktonu a zároveň larvám čolka, který se zde vyskytuje a planktonem se živí. Na této lokalitě byl zaznamenán výskyt jak čolka velkého, tak čolka obecného. Mimo ně zde můžete narazit i na bezocasé obojživelníky (žáby).

Posečený materiál jsme částečně spálili a částečně odnosili na hromady. Tlející organická hmota v hromadách se může stát vhodnou líhní pro plazy.

Takto vypadal rybníček na začátku brigády.
Příprava na brigádu
Posečené břehy.
Pokosený materiál bylo potřeba odnosit na hromady.
Pořezané dřeviny jsme odnosili na hromady, menší větve na ohniště.
Rybníček na konci brigády.