V sobotu 18. 5. 2015 proběhla v Jindřichově Hradci celorepubliková akce Ukliďme Česko. Tato kampaň se zaměřuje na odklízení černých skládek či drobného nepořádku volně rozházeného v krajině. Účast dobrovolníků na úklidu přispívá nejen k příjemnějšímu prostředí, ale také k šetření financí z městských a obecních rozpočtů. Tento rok se v rámci celé republiky zúčastnilo přes 31 tisíc dobrovolníků a dobrovolnic včetně dětí, kteří odklidili přes tisíc tun odpadu.

V Jindřichově Hradci uspořádal Hamerský potok akci pro veřejnost ve spolupráci se skauty a skautkami ze střediska Zlatá Růže. Lidé z Hamerského potoka a dobrovolníci (celkem 22 lidí) vyčistili od odpadků lesopark u Sv. Jakuba včetně cesty na Polívky. V tomto úseku, ačkoliv je pravidelně uklízen, sesbírali zhruba 60 kilo drobného odpadu. Třináct skautů a skautek se zaměřilo na lesík mezi sídlištěm Vajgar a Otínem. Nasbíraný odpad (včetně „pokladů“ jako lednice, nábytek, několik pneumatik či televize), který hyzdil toto oblíbené procházkové místo, odhadli přibližně na 350 kilo.

Tímto bychom chtěli všem zúčastněným poděkovat.