Projekt „Obnova studánek s místními a pro místní“ byl finančně podpořen Nadací Partnerství Nestlé.

Cílem projektu je se zapojením veřejnosti obnovit dvě studánky v Jindřišském údolí a v rámci projektu také informovat veřejnost o problematice vody v krajině.

V průběhu léta jsme podnikly přípravné práce jako nákup materiálu, vyhloubení první studánky a nezbytné úpravy v okolí, cvičné vyskládání lomového kamene, čemuž přihlíželi místní zahrádkáři i zástupci Jindřišské komunity a byli prospěšní svými radami.

Obec Rodvínov, jak slíbila, vyspravila komunikaci vedoucí ke studánce.

Ještě před zahájením prací jsme nechali udělat rozbor vody z obou studánek, výsledek můžete vidět zde: https://www.hamerskypotok.cz/media/test vody1.PDF test vody1.PDF  181.39 KB  28.10.2013 22:27

V současné době jsou práce na první studánce dokončeny, s koncem října proběhly poslední úpravy jejího okolí a zastřešení s přispěním nadšenců z řad našich příznivců.

V říjnu jsme pro děti přírodovědných a chovatelských kroužků z DDM J. Hradec uspořádali výpravu za studánkami, kde děti nadšeně hledali pramen studánky a poznávali biotu vodního ekosystému. Vycházky se zúčastnilo 15 dětí.

V říjnu se uskutečnila další osvětová akce pro veřejnost – beseda s Doc. RNDr. Janem Pokorným, CSc. v místní knihovně na téma vodního režimu krajiny s využitím historických map. Přednášky s názvem „Proměny krajiny“ se zúčastnilo 51 posluchačů.

Během podzimu také mapujeme biotu v okolí studánek, výsledky zveřejníme v průběhu zimy.