Na základě telefonátu, ve kterém jsme se dozvěděli, že v přírodní památce Pískovna na cvičišti nehnízdí žádné břehule, ale létají tam rorýsi a že úprava hnízdních stěn je jen záminkou k těžbě písku v chráněném území, bychom rádi vysvětlili, proč se stěny každoročně upravují a zda se daří plnit účel tohoto zásahu.

Více informací naleznete zde:

Upravy sten pro brehule nebo tezba pisku