Průchodnost naučné stezky

Celá stezka je již v současné době průchodná, pouze je potřeba s ohledem na počasí počítat s blátem. Veškeré blátivé úseky a louže ale lze obejít. Nadále platí, že stezka není určena pro cyklisty, je neprůjezdná pro kočárky!!! Pro ilustraci přikládáme aktuální...

Účast v projektu zaměřeném na lesní a mokřadní lokality

Hamerský potok z.s. je partnerem v projektech s názvem "Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků" a "Podpora biodiverzity lesních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků". Projekty by měly probíhat v termínu 1. 6. 2021 - 30. 4....

Rok vážek

Letošní rok vyhlásil Český svaz ochránců přírody jako Rok vážek. ČSOP by při té příležitosti zmapoval vážky na „místech pro přírodu“. Mezi takové místo patří i Jindřišské údolí v úseku zhruba mezi Jindřiší a Blažejovem. Pomoci můžete i vy! Pokud při návštěvě...

Změna v programech pro školy

Náš spolek už bohužel nemůže dále zajišťovat programy pro MŠ a první ročníky ZŠ. Do konce června budeme ještě pokračovat v naší nabídce terénních výukových programů pro ZŠ.

V Jindřišském údolí podpořeny životní podmínky plazů

Ve střední části Jindřišského údolí a na místěbývalého mlýna v Jindřiši byla vytvořena opatření na podporu životníchpodmínek plazů, dva hadníky (lihniště pro plazy) a zídka pro sluněníještěrek.Akce byla provedena za podpory programu Ochrana biodiverzity Českéhosvazu...

Kubeňský rybník – nová opatření pro plazy a obojživelníky

Na Kubeňském rybníce (součást soustavy rybníčků atůní v místní části Jindřichova Hradce - Radouňka) byla vytvořena nováopatření na podporu obojživelníků a plazů. Byla prosvětlena stávajícítůň a vytvořen hadník (líhniště pro plazy), kamenná zídka pro sluněníještěrek a...

Pavouci Jindřišského údolí

Po dvou letech se opět sejdeme v terénu s arachnologem Alešem Jelínkem. Za pavouky se tentokrát vypravíme v neděli 2. června do Jindřišského údolí. Sejdeme se v 14 hodin odpoledne u vstupu do Jindřišského údolí (na místo se můžete dopravit i úzkokolejkou, stejně jako...

Vyvěšení ptačích budek V Jindřišském Údolí

Koncem roku 2015 se sešlo pár dobrovolníků a dobrovolnic k akci vyvěšování budek v Jindřišském údolí mezi Malým Ratmírovem a Dvorečkem. Tyto budky pocházejí z akce Den stromů, kde byly přímo na místě vytvořeny (11 kusů), případně finančně podpořeny (5 kusů) lidmi, kteří se za námi u Sv. Jakuba byli podívat. Proto zde všem zručným […]

Biota v okolí obnovovaných studánek v Jindřišském Údolí (závěr z průzkumu)

Následující pozorování ohledně obnovovaných studánek v Jindřišském údolí sepsal Ing. Petr Hesoun: Silně poškozená studánka na počátku údolí – pobořené opevnění, zanesená listím a detritem V jejím okolí roste listnatý porost jasanu ztepilého, javoru klenu a mléče, v keřovém patře líska a bez černý. Bylinné patro je poměrně chudé se zastoupením hájových druhů jako kopytník evropský a pitulník […]

Úprava studánek v Jindřišském údolí

Projekt “Obnova studánek s místními a pro místní” byl finančně podpořen Nadací Partnerství a Nestlé. Cílem projektu je se zapojením veřejnosti obnovit dvě studánky v Jindřišském údolí a v rámci projektu také informovat veřejnost o problematice vody v krajině. V průběhu léta jsme podnikly přípravné práce jako nákup materiálu, vyhloubení první studánky a nezbytné úpravy v okolí, cvičné […]

Revitalizace rybníka Pazderský v Radouňce – Co se zde nyní děje

Revitalizace rybníka Pazderský v Radouňce – Co se zde nyní děje

Na přelomu roku 2011-2012 byla dokončena oprava a revitalizace rybníka Pazderský v Radouňce a také revitalizace jeho přítoku. Investorem akce bylo sdružení Hamerský potok o. s., které má rybník v nájmu od města Jindřichův Hradec. Dokončení akce nebylo zcela bez problémů. Probíhalo současně s budováním kanalizace v Radouňce, což přineslo pro obyvatele této místní části […]

Úpravy stěn pro Břehule nebo těžba písku?

Na základě telefonátu, ve kterém jsme se dozvěděli, že v přírodní památce Pískovna na cvičišti nehnízdí žádné břehule, ale létají tam rorýsi a že úprava hnízdních stěn je jen záminkou k těžbě písku v chráněném území, bychom rádi vysvětlili, proč se stěny každoročně upravují a zda se daří plnit účel tohoto zásahu. Více informací naleznete […]

Nový objev v Jindřišském údolí

Nový objev v Jindřišském údolí

Letos pan V. Medek a J. Fabián učinili v Jindřišském údolí objev, nad kterým zaplesalo srdce všech účastníků na nedávném herpetologickém semináři. Našli totiž pár užovek podplamatých. To je druh, který nebyl v Jižních Čechách zaznamenán někdy od 50. let! Radujeme se, chystáme se o ně pečovat a přikládáme fotografii.