Publikace

Inventarizační zoologický průzkum – Luží 2006

Výsledky inventarizačního zoologického průzkumu provedeného na základě objednávky Krajského úřadu Jihočeského kraje v roce 2006. Terénní zásahy byly hrazeny z programu revitalizace říčních systémů, vyhlášeného MŽP

Zelená perla Jindřichohradecka 2006

Článek o Jindřišském údolí, který vyšel v roce 2006 v Krásách domova, časopise vydávaném Českým svazem ochránců přírody.


Mykologický průzkum podzim 2006

Průzkum mapuje výskyt zajímavých hub v některých lokalitách Jindřichohradecka.