typ: pdf | velikost: 2 MB
typ: pdf | velikost: 2 MB
Zpráva o sledování porostů pobřežnice jednokvěté v lokalitě přírodní památky (PP) rybník Králek v letech 2007 a 2008. Práce sleduje chemismus vod, zooplankton a hospodaření v povodí.
typ: pdf | velikost: 486 kB
Publikace o vážkách a jejich životním prostředí s důrazem na jindřichohradecko. Máte-li zájem o tištěnou publikaci, kontaktujte nás na adrese nezarka@email.cz. Publikace je zdarma, chcete-li však podpořit naši činnost, budeme rádi. Můžete tak učinit například převodem na účet sdružení č. 2000028133/7940.
typ: pdf | velikost: 1 MB
Spolu s ČSOP Dačice jsme se podíleli na průzkumu rašeliniště nad Staňkovským rybníkem. Je to plocha, která zahrnuje výtopu Staňkovského rybníka a zaniklého Matušovského rybníka.
typ: pdf | velikost: 2 MB
Elektronická verze průvodce vydaného na konci roku 2007
typ: pdf | velikost: 618 kB
Výsledky algologického průzkumu přírodních památek (PP) Luží u Lovětína a Králek za rok 2007.
typ: pdf | velikost: 198 kB
Popis terénních zásahů a dosavadní výsledky provedených úprav z pohledu biodiverzity. Terénní zásahy byly hrazeny z programu revitalizace říčních systémů, vyhlášeného MŽP.
typ: pdf | velikost: 929 kB
Máte-li zájem o tištěnou publikaci pojednávající o obojživelnících na Jindřichohradecku, kontaktujte nás na adrese nezarka@email.cz. Publikace je zdarma, chcete-li však podpořit naši činnost, budeme rádi. Můžete tak učinit například převodem na účet sdružení č. 2000028133/7940.
typ: pdf | velikost: 551 kB
Výsledky inventarizačního zoologického průzkumu provedeného na základě objednávky Krajského úřadu Jihočeského kraje v roce 2006. Terénní zásahy byly hrazeny z programu revitalizace říčních systémů, vyhlášeného MŽP
typ: pdf | velikost: 90 kB
Článek o Jindřišském údolí, který vyšel v roce 2006 v Krásách domova, časopise vydávaném Českým svazem ochránců přírody.
typ: pdf | velikost: 1 MB
Průzkum mapuje výskyt zajímavých hub v některých lokalitách Jindřichohradecka.
typ: pdf | velikost: 544 kB
Realizujeme projekty s podporou

ESF logo

Ministerstvo životního prostředíStátní fond životního prostředí