Jindřiš (Heinrichschlag) patří mezi sídla založená v době kolonizace v Čechách. První písemná zmínka o mlýně v Jindřiši je z roku 1581. Mlynář Hacák platil o svatém Jiřím nájem z řek 45 grošů.

Dále se dochoval německy psaný soupis gruntů v Jindřiši z roku 1829. Dle něho bylo v Jindřiši 55 popisných čísel. V té době je ve mlýně č.p. 21 zapsán Franz Czap – mlynář, 31 let, manželka 24 let, syn Franz 4 roky, Johan 2 roky, kočí, 2 služky, pomocníci a mladšinky. Odděleně na dalším listu je zapsán výměnkář 73 let, výměnkářka a 2 neprovdané dcery.

Další záznam je z roku 1858, dle něhož při licitaci František Čáp č.p. 21 platil 1,47 zlatých z řek.

Od Czápa koupil v 19. století mlýn, pole, pilu a lesy (12 ha) František Novotný. Ten držel mlýn přes válku do r. 1948. Pamětníci na něj pějí jen chválu, byl prý šikovný, pilný a spravedlivý a kdo se za války točil kolem mlýna, neměl hlad. Po zavedení německého pořádku se lidé více scházeli ve mlýnech, protože hospody se zavíraly ve 20 hodin a obyvatelstvo se mělo od 21 do 6 hodin držet doma. Úřady udělovaly výjimky pouze pro lékaře, porodní asistentky ap.

Po krátkém mezidobí vystřídala fašistický útlak zvůle komunistická a František Novotný skončil v komunistickém lágru a rodina byla vystěhována. To byl současně začátek neblahého vývoje, který vyvrcholil demolicí objektu v létě 2006.

Uvítáme jakékoliv informace a další podrobnosti o minulosti i o našich plánech budeme průběžně doplňovat.

Realizujeme projekty s podporou

ESF logo

Ministerstvo životního prostředíStátní fond životního prostředí