Úpravy stěn pro břehule nebo těžba písku? (02/08/2011, 21:54)

Další a ktuality >>

Na základě telefonátu, ve kterém jsme se dozvěděli, že v přírodní památce Pískovna na cvičišti nehnízdí žádné břehule, ale létají tam rorýsi a že úprava hnízdních stěn je jen záminkou k těžbě písku v chráněném území, bychom rádi vysvětlili, proč se stěny každoročně upravují a zda se daří plnit účel tohoto zásahu.

Více informací naleznete zde:

http://www.hamerskypotok.cz/media/Upravy sten pro brehule nebo tezba pisku.doc Upravy sten pro brehule nebo tezba pisku.doc  681.00 KB  02.08.2011 22:52 
.

zpět
Realizujeme projekty s podporou

ESF logo

Ministerstvo životního prostředíStátní fond životního prostředí