Více o problematice významu vody v krajině se dozvíte na:  www.mokrady.cz.

Mnoho zajímavých informací o obojživelnících a nejen o nich můžete získat na stránkách Muzea přírody, český ráj.

Realizujeme projekty s podporou

ESF logo

Ministerstvo životního prostředíStátní fond životního prostředí