Žába meteoroložka

Rosnička má mezi našimi žábami výsadní postavení. Nejspíš se svým vzhledem blíží lidským ideálům krásy více než ostatní žáby. Snad i díky lidové pověře, že dokáže předpovídat počasí, ji mají lidé ve zvláštní oblibě.

ROPUCHA Z..jpg

Jak je to s její schopnosti předpovídat počasí doopravdy? Podle znalců rosnička umístěná ve sklenici počasí předpovídat neumí. V přírodě šplhá nahoru či dolů asi ze stejného důvodu, z jakého vlaštovky létají před deštěm nízko. I rosnička loví létající hmyz a proto se zdržuje v takové výšce, kde je ho nejvíce.

Jak jste mohli v předchozím odstavci zaznamenat - rosnička i v přírodě šplhá. Je to totiž naše jediná stromová žába. K lezení je dokonale uzpůsobena přísavkami na konečcích prstů. Kromě toho i velmi dobře skáče, ze stromu na strom prý dokáže překonat vzdálenost až dva metry.

Jediná zástupkyně rosniček žijící u nás je rosnička zelená. Nedejte se však mást, pokud naleznete rosničku zabarvenou do šeda, hněda či do žluta. To se pouze rosnička přizpůsobila barvou svému okolí. Opravdu typická je pro naši rosničku černá čára na obou bocích vedoucí od nosních dírek a před zadními nohami zakončená malou kličkou.

I když rosnička působí křehkým dojmem, patří mezi naše nejhlučnější žáby. Na jaře v době rozmnožování můžeme slyšet typické volání samců, kteří jím přivolávají samičky, s nimiž se chtějí pářit. Pokud chcete jít večer poslouchat žabí koncert, rosnička zpravidla nezklame.

Pro své hlasité vábení mají samci na krku pod tlamičkou velký ozvučný měchýř. V klidu tento měchýř vytváří typicky zřasenou kůži. Krk samiček je naproti tomu zespoda hladký.

Kromě toho jsou rosničky slyšet i přes léto, kdy si kvákáním vymezují teritorium. V tuto dobu je volání pozměněno tím, že není zesilováno odrazem od vodní hladiny, ale ozývá se z větví, keřů a vyšší vegetace, kde rosničky pobývají.

Někteří samci se mimo vodní hladiny prý naučí využívat jako zesilovače i další předměty. Rosnička volající z kovové trubky plotu vysílá zvukový signál mnohem silněji a zřejmě je díky tomu úspěšnější také při ochraně svého teritoria.

Rosnička je teplomilná žába, její pestře zbarvené příbuzné bychom nalezli v tropech. Proto se také ráda vyhřívá na sluníčku. Patří mezi ty druhy žab, které v dospělosti mimo čas rozmnožování pobývají na souši.

Vajíčka klade do vody v malých shlucích a často jí k tomu stačí jen větší kaluž či vyjetá kolej od traktoru. Pulci jsou menší než pulci skokanů nebo blatnice a začátkem léta se přeměňují v žabky. Tou dobou můžete kolem nádrží, kde se rosničky rozmnožují najít desítky i stovky malých zelených žabek především na vyšší vegetaci a keřích. Pokud mají rosničky k dispozici k rozmnožování vhodnou nádrž a v jejím okolí dostatek pestré vegetace hostící hmyz, kterým se žabka živí, mohou být rosničky velmi početné. Ale tam, kde některá z těchto podmínek chybí, bychom je těžko hledali.

autoři: Mgr. Jana Dvořáková, Ing. Petr Hesoun

Realizujeme projekty s podporou

ESF logo

Ministerstvo životního prostředíStátní fond životního prostředí