Hamerský potok pramení u Horních Dubenek na jižním svahu Skelného vrchu (786 m n. m.) v Jihlavských vrších jako Dubenský potok, aby pak podle další obce přijal jméno Dvorecký. Jméno Hamerský nese až na Strmilovsku a pod stejným názvem se po 22 kilometrech v Jindřichově Hradci vtéká do Nežárky. Celková délka toku činí 45 km, velikost povodí dosahuje zhruba 230 čtverečních kilometrů.

povodi.jpg

Na svém horním toku v okolí Horních Dubenek se dotýká hlavního evropského rozvodí – vody z povodí Hamerského potoka směřují do Severního moře, vody Jihlavy do moře Černého. Prameny Jihlavy najdeme cca 1 km severně od přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště (žel. st. Jihlávka na trati J. Hradec–H. Cerekev) na Dubenském potoce jižně od Horních Dubenek.

Druhým významným zdrojem je Studenský potok, sbírající své vody v Zeleném údolí na jižním svahu Javořice (836 m n. m.), kde se nachází rybník a stejnojmenná národní přírodní rezervace Zhejral, komplex rašelinných a mokřadních luk s výskytem specifických druhů rostlin, hmyzu, obojživelníků i ptactva. Potok nazývaný Hamerský nacházíme pod výpustí Meziříčského rybníka, kam ústí obě zdrojnice – Dubenský (Dvorecký) a udoli.jpgStudenský potok a s rybníky Chlum a Komorník a několika menšími přítoky (zprava Mutyněveský potok) tvoří páteř rybniční soustavy tvořenou rybníky Hejtmanem, Ratmírovským a Vajgarem. Počátky této soustavy můžeme spatřovat v zadržení vod Hamerského potoka již před koncem 10. století. (Vajgar, dnešní J. Hradec) a ve století následujících byla rozvinuta do dnešní podoby.

Mezi zajímavé lokality v bezprostředním okolí Hamerského potoka jmenujme Jindřiš (zastávka JHMD), východisko vycházek do romantického údolí Hamerského potoka, Vítkův Hrádek, zříceninu tvrze založené ve 13. století, obce Blažejov (zastávka JHMD), Malý Ratmírov (zastávka JHMD) a Strmilov, jejichž počátky sahají rovněž do 13. století a jsou spojeny s osídlením dolního toku Hamerského potoka rodinou zakladatele Jindřichova Hradce, Vítka z Hradce.

Realizujeme projekty s podporou

ESF logo

Ministerstvo životního prostředíStátní fond životního prostředí