Seznamujeme veřejnost s významnými územími a druhy Jindřichohradecka.

EVVO 07.jpgNáplní naší organizace jsou již každoročně vzdělávací programy pro základní školy. Konkrétně v minulém roce se těchto programů (projekt "Vycházky do přírody - příprava a realizace praktického environmentálního vzdělávání pro školy na Jindřichohradecku") na naučné stezce i jinde v terénu zúčastnilo 392 dětí. Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR (Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost).

Nad rámec tohoto projektu jsme připravili na žádost škol několik pracovně zaměřených akcí, při kterých sbíráme odpadky (pod Hypernovou, ve Slavíkově lese, v okolí Jakuba a Polívek - vždy ve spolupráci se společností Mihos), likvidujeme netýkavku žláznatou v Jindřišském údolí, či jinak pečujeme o biologicky cenné lokality. Všechny tyto aktivity jsou vždy doplněny patřičným výkladem a zájem o ně v minulém roce překonal naše očekávání. Zapojili se studenti a studentky ze tří místních středních škol (Gymnázium Vítězslava Nováka, Soukromá střední škola obchodu, služeb a provozu hotelů, s.r.o., Střední zdravotnická škola) i žáci dvou ročníků 2. ZŠ. Za jejich ochotu zapojit se do aktivit sdružení děkujeme.

Realizujeme projekty s podporou

ESF logo

Ministerstvo životního prostředíStátní fond životního prostředí