• organizujeme a provádíme péči o významné lokality na Jindřichohradecku jednak údržbou zajímavých území stávajících, jednak tvorbou nových příhodných biotopů (tůně pro obojživelníky a bezobratlé živočichy),
  • organizujeme a provádíme průzkum těchto lokalit,
  • pracujeme také jako pozemkový spolek, to znamená, že vhodné pozemky si pronajímáme, vykupujeme a někdy dokonce i dostáváme darem (za to jsme opravdu hodně vděční),
  • spolupracujeme s orgány ochrany životního prostředí, poskytujeme jim údaje z naší činnosti, které mohou přispět k objektivnějšímu rozhodování,
  • pro školy nebo organizace organizujeme aktivity v přírodě spojené s poskytnutím informací, například na téma Příroda a chráněná území Jindřichohradecka, Význam vody v krajině a další.
Realizujeme projekty s podporou

ESF logo

Ministerstvo životního prostředíStátní fond životního prostředí